Park Wodny Strzyżów

Facebook

Zawartość podstrony

Menu

Sauna sucha

REGULAMIN I ZACHOWANIE W SAUNIE
1.  Do sauny należy wchodzić boso.
2. Wejście do sauny umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu wstępu w godzinach pracy tej strefy i zainicjowanie go przed wejściem i po wyjściu na czytniku bramki wejściowej.
3. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
4. Obsługą sauny i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Parku Wodnego. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.
5. Przebywając w saunie należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
6. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie ratowników WOPR. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić strefę.
7. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem. Nie wolno siadać na kamieniach pieca grzewczego.
8. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunie żadnymi płynami.
9. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
10. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
11. Z pomieszczenia sauny suchej, pod natryskami i w bani z zimną wodą w Strefie Sauna można korzystać nago.
12. W saunie należy przebywać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania - siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Jednocześnie pareo lub ręcznik powinien zasłaniać intymne części ciała.
13. Zachowanie Użytkowników przebywających w Saunie nie może zakłócać wypoczynku innym Użytkownikom.
14. Hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z sauny itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. 
Stopka podstrony