Park Wodny Strzyżów

Facebook

Zawartość podstrony

Czystość wody

Badania jakości wody

Zależy nam na bezpieczeństwie osób korzystających z basenu, dlatego dwa razy w miesiącu, przez firmę SGS Polska Spółka z o.o, przeprowadzamy wewnętrzne badania jakości wody. Każdorazowo sprawozdania oraz komunikat z badań jakości wody wywieszane są na tablicy, na korytarzu suchej stopy. 

Badania wody przeprowadzane w nieckach: basenowej, rekreacyjnej oraz jacuzzi pod względem:

  • mętności,
  • Utlenialności z KMnO4,
  • Azotanów,
  • Trichlorometanów,
  • su,y trihalometanów,
  • Liczby mikroorganizmów w 36 +/- 2oC po 48 h,
  • Liczby Pseudomonas aeruginosa,
  • Liczby Legionella sp.,
  • Liczby Escherichia coli.

 

Komunikaty jakości wody w miesiącu Październik 2021 - 12.10.2021

Komunikaty jakości wody w miesiącu Wrzesień 2021 - 21.09.2021

Komunikaty jakości wody w miesiącu Sierpień 2021 - 12.08.2021-112.08.2021-2, 26.08.2021

Komunikaty jakości wody w miesiącu Lipiec 2021 - 12.07.2021-1. 12.07.2021-2. 29.07.2021

Komunikaty jakości wody w miesiącu Czerwiec 2021 - 10.06.2021-1, 10.06.2021-2, 25.06.2021 i 29.06.2021

Komunikaty jakości wody w miesiącu Maj 2021 - 26.05.2021

Komunikaty jakości wody w miesiącu Marcu 2021 - 09.03.2021-109.03.2021-2

Komunikaty jakości wody w miesiącu Lutym 2021 - 11.02.2021, 26.02.2021-126.02.2021-2

Komunikat jakości wody w miesiącu Wrześniu 2020

Komunikat jakości wody w miesiącu Sierpniu 2020

Komunikat jakości wody w miesiącu Lipcu 2020

Komunikat jakości wody w miesiącu Czerwcu 2020

Komunikat jakości wody w miesiącu Styczniu 2020

Komunikat jakości wody w miesiącu Grudzień 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Listopad 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Październik 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Wrzesień 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Sierpień 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Lipiec 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Czerwiec 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Maj 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Kwiecień 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Marzec 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Luty 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Styczniu 2019

Komunikat jakości wody w miesiącu Grudniu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Listopadzie 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Październiku 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Wrześniu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Sierpniu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Lipcu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Czerwcu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Maju 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Kwietniu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Marcu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Luty 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Styczniu 2018

Komunikat jakości wody w miesiącu Grudniu 2017

Komunikat jakości wody w miesiącu Listopadzie 2017

Komunikat jakości wody w miesiącu Październiku 2017

Komunikat jakości wody w miesiącu Wrześniu 2017

Komunikat jakości wody w miesiącu Sierpniu 2017

Komunikat jakości wody w miesiącu Lipcu 2017


Gwarancja wysokiej jakości wody basenowej

Możemy zagwarantować wysoką jakość wody, dzięki wiarygodnym wynikom. Jesteśmy świadomi, że właściwości bakteriologiczne w wodzie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników, dlatego dużą wagę przykładamy do badań. Systematycznie oceniamy przezroczystość wody, kontrolujemy proces jej dezynfekcji i uzdatniania. Ponadto przeprowadzamy zabiegi czyszczące i konserwujące, a także monitorujemy jakość wody pod względem wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Nasze działania są dodatkowo nadzorowane przez PSSE w Strzyżowie. Dodatkowo o jakości wody zaświadcza certyfikat Basen Przyjazny Maluchom potwierdzający aktualne spełnienie standardów obiektu przeznaczonego dla najmłodszych pływaków. Poczuwamy się do odpowiedzialności za stan higieniczno-sanitarny obiektu.

Bezpieczeństwo i czystość wody

Jakość wody basenowej odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). Zgodnie z paragrafem §8 rozporządzenia zarządzający pływalnią ma 6 miesięcy na dostosowanie się do wymagań określonych w/w zarządzeniem.

 

Stopka podstrony